KvK nummer 60954361

YogaHelen

Yoga & mindfulness

Yoga betekent in het hier en nu zijn in het leven.

De geest of het denken heeft vaak de neiging met verleden en toekomst bezig te zijn en daar naar oplossingen te zoeken.

Met het beoefenen van yoga en meditatie krijgt stilte de ruimte. Dit draagt bij aan oplossingen in het leven zelf.

Het helpt je om overbodige conditioneringen los te laten.

Hatha YogaHatha yoga is de meest bekende vorm van yoga en gebruikt het lichaam om tot bewustzijns-verruiming te komen.  De belangrijkste aspecten van Hatha yoga zijn:  de asana’s (lichaamshoudingen) de adem de chakra’s (energielichaam)
Yoga is éénzijn met wat werkelijk is.